Image

Executive MBA vă pregătește pentru roluri de conducere în lumea complexă de astăzi. Proiectat pentru a dezvolta abilități la nivel înalt în toate aspectele funcționale ale unei afaceri, precum marketing, managementul lanțului de aprovizionare, managementul resursele umane, programul îşi propune să îi ajute pe cursanți să conștientizeze mai bine aceste aspecte şi relațiile dintre aceste aspecte și contribuția lor la ansamblul organizațional.

Această abordare holistică distinctivă a EMBA-ului facilitează comunicarea dincolo de granițele atât culturale, cât și organizaționale, și, prin aceasta, îmbunătățește eficacitatea și performanța personală. Veți fi provocați să relaționați învățarea cu propriile experiențe și veți fi încurajați să ieșiți în afara domeniilor dumneavoastră de expertiză existente, pentru a aprecia contextul mai larg.
Începând cu februarie 2019, specializarea Tech EMBA este disponibilă și în România.

Specializarea Management Tehnologiei este concepută pentru cei aflați la conducere într-o companie din domeniul IT și tehnologie, structurată în jurul unor module care examinează “Managementul Infrastructurii”, “Securitatea Cibernetică și Rezistența Organizațională” și “Sistemele de Întreprindere și Inteligență Economică”, care sunt studiate împreună cu o componentă-cheie a industriilor de înaltă tehnologie, și anume “Inovație, Creativitate și Întreprindere”.

Technology Management

EMBA University of Hull are o structură de predare organizată pe module. Studenții se întâlnesc în mod obișnuit la fiecare 6 săptămâni cu un profesor al Universității Hull pentru a studia şi lucra în cadrul unui modul. Aceste “module” durează în mod normal 3 zile și presupun 27 de ore de prezență directă la curs. Experiența prezenței directe la curs este completată prin sesiuni online organizate atât înainte, cât și dupa modul.

Ce vei studia

MODULE SPECIFICE

Managementul infrastructurii

Acest modul oferă metode și tehnici sistematice pentru proiectarea, integrarea și gestionarea infrastructurilor tehnologice eficiente, agile și rentabile în activitatea de producție şi management a companiilor.

Securitate Cibernetică și Adaptabilitate Organizațională

Veți învăța despre obligațiile complexe legate de securitate și barierele, procedurile și controalele necesare pentru a proteja organizațiile împotriva amenințărilor precum frauda și spălarea de bani.

Sisteme de Întreprindere și Inteligență Economică

Explorând teoria și practica sistemelor de întreprinderi și a inteligenței economice, acest modul se concentrează pe teme cruciale care studiază operațiunile de gestionare a afacerilor.

Inovare, Creativitate și Întreprindere

Acest modul se concentrează în jurul înțelegerii dimensiunilor individuale și organizaționale ale creativității, precum și psihologia creativității/invenției, explorată dintr-o perspectivă generală și o perspectivă specifică a unei industrii, facilitând felul în care studenții pot relaționa cu această disciplină, aceştia putând aplica conceptele discutate în cadrul propriilor companii şi experiente profesionale.

Module obligatorii

Toți studenții, indiferent de specializarea aleasă, trebuie să studieze o gamă largă de module, inclusiv „Management strategic”, „Marketing”, „Managementul resurselor umane”, „Contabilitate și finanțe”, „Înțelegerea organizațiilor și schimbărilor organizaționale”, „Managementul și Complexitatea Sistemelor, „Managementul Operațiunilor și Lanțul de Distribuire” și „Leadership”. Aceste 8 module combină cunoștințele teoretice și înțelegerea practică într-o manieră care, în explorarea complexității managementului de afaceri este proiectată a)pentru a reflecta natura muncii manageriale și, în acest sens, caută b)să răspundă nevoilor de dezvoltare a carierei a managerilor și directorilor. Mai multe detalii despre fiecare modul sunt disponibile la cerere.

Management Strategic

Acest modul analizează natura strategiei. Vei studia analiza strategică, inovația și antreprenoriatul, alegerile și deciziile strategice și modele de organizare care favorizează obținerea de avantaje strategice.

Managementul Resurselor Umane

În cadrul acestui modul studenții studiază şi explorează cadrele conceptuale și teoretice care structurează managementul resurselor umane şi se familiarizează cu practicile MRU, inclusiv cu managementul talentelor, performanța și dezvoltarea resurselor umane.

Contabilitate și Finanțe

Acest modul se axează pe analiza și utilizarea informației financiare. Subiectele variază de la analiza situațiilor financiare ale companiilor la cripto-monede şi noile tehnologii de tranzacționare financiară.

Înțelegerea Organizațiilor și Schimbărilor Organizaționale

Acest modul oferă posibilitatea studentilor s se familiarizeze cu o serie de subiecte din sociologia organizationala, incluzând puterea, motivația, cultura organizațională și modul în care acestea interacționează cu conducerea și gestionarea schimbării organizaționale.

Marketing

Acest modul acoperă o serie de aptitudini şi competențe necesare în marketing, precum analiza, strategia, planificarea și implementarea, precum și impactul, valoarea și utilizarea marketingului digital.

Managementul și Complexitatea Sistemelor

În cadrul acestui modul vor fi abordate subiecte precum teoria complexității în relație cu managementul sistemic, intervenții sistemice, conflictul în viața organizațională și gestionarea complexității în organizații.

Leadership

Aici vei discuta teoria și practica leadership-ului, vei învăța cum să dezvolți aptitudini de lider și vei analiza aspectele politice și etice ale echipelor și organizațiilor de conducere dintr-o lume complexă.

Managementul Operațiunilor și Lanțul de Distribuție

Plecând de la concepte şi teorii generale despre modul de proiectare și gestionare a operațiunilor oricărei organizații, acest modul va explora modul de dezvoltare a lanțurilor de aprovizionare “adaptate unui scop definit şi măsurabil”.