1. Introducere

Site-ul web www.teecluj.ro, este supus termenilor și condițiilor („Termenii de utilizare”) descrise mai jos. Site-ul web www.teecluj.ro este deținut de Asociația Transilvania Executive Education, asociatie având sediul social social în Cluj-Napoca, strada Regele Ferdinand numarul 22-26, etajul 3, judet Cluj, inregistrata in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 16981/A/2014, CIF 33251955.

Asociația Transilvania Executive Education se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm  politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor clienților Asociației Transilvania Executive Education și urmărim aplicarea cu strictețe a măsurilor de protecție a vieții private în cadrul organizației.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor.

In situația in care doriți să vă exercitați drepturile prevazute de GDPR, ne puteți contacta la adresa office@teecluj.ro și vom raspunde cererii dumneavoastră într-un termen ce variază între 3 zile și o luna, în funcție de complexitatea cererii dumneavoastră.

În cazul în care considerați că nu v-au fost respectate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și doriți să faceți o sesizare sau o plângere, ne puteți contacta la adresa office@teecluj.ro.

În cazul in care considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate și nu sunteți multumit/ă de raspunsul primit din partea Asociației Transilvania Executive Education la solicitarea dumneavoastră sau solicitarea dumneavoastră nu a fost soluționată în mod temeinic și legal, vă puteți adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, tel: +40.318.059.211/+40.318.059.212, email: anspdcp@dataprotection.ro,  dataprotection.ro)

 1. Informații personale colectate

Asociația Transilvania Executive Education poate prelucra datele dumneavoastră de contact/personale, date pe care ni le-ați comunicat prin e-mailuri sau prin semnătură electronică aferentă e-mailurilor, precum și date care ne-au parvenit din diverse interacțiuni profesionale cu dumneavoastră (nume, prenume, funcția, e-mail, telefon/datele din semnătura dvs. electronică) și pe care le stocăm în vederea contactării dvs. viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, în vederea derulării în cele mai bune condiții a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare și vă asigurăm pe această cale că menținem măsuri de securitate eficiente pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în condiții legale și de siguranță.

 1. Care este temeiul juridic al prelucrarii datelor?

Datele cu caracter personal sunt colectate/ prelucrate si stocate în baza consimțământului dumneavoastră acordat în mod explicit (art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul General privind Protectia Datelor). Datele cu caracter personal sunt colectate/prelucrate/stocate in mod controlat, prin masuri tehnice si organizationale implementate de către Asociația Transilvania Executive Education.

Asociația Transilvania Executive Education tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele Directivei UE 95/46 și cu cele ale Regulamentului 679/2016.

Asociația Transilvania Executive Education Colecteaza/prelucreaza/ stocheaza numai datele necesare și relevante pentru furnizarea serviciilor, conform contractului incheiat cu partenerii, persoane fizice sau juridice precum și datele necesare și relevante ale persoanelor fizice în vederea participarii la evenimentele noastre și informarii prin newsletter conform consimțământului exprimat electronic/fizic.

Datele colectate  și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, acestea sunt: nume, prenume, funcția, e-mail, telefon/datele din semnătura electronică. Pe lângă acestea stocăm și materialele foto și video care sunt înregistrate în timpul evenimentelor noastre.

Temeiul legal de prelucrare a datelor menționate,  de către Asociația Transilvania Executive Education îl reprezintă, după caz, îndeplinirea obligațiilor contractuale, interesul legitim sau consimțământul, dupa caz.

 1. Scopul prelucrării datele tale personale?

Le stocăm în vederea contactării dvs. viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, în vederea derulării în cele mai bune condiții a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor pe care vi le oferim. Vă asigurăm pe această cale că menținem măsuri de securitate eficiente pentru ca datele să fie prelucrate în condiții legale și de siguranță.

În cazul materialelor foto și video, ele sunt folosite în scop de marketing, online și offline.

5. Comunicăm date personale către alți destinatari?

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care va trebui să respectăm obligațiile impuse de legislația în vigoare sau pentru motive de interes legitim.

 1. Ce drepturi aveți ? Drepturi conexe
 • Dreptul de acces la date si informare – aveți dreptul de a solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale și acces la aceste date;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți sa vă opuneți, prelucrărilor de date în orice moment din motive particulare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii de prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – vă puteți retrage oricând consimțământul. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
 • Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal. Notificarea se va face prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către operatorul de date la adresa e-mail: office@teecluj.ro
 • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 1. Securitatea informațiilor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementam masuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile si adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectam/stocam/prelucram.

In vederea îmbunătățirii masurilor prezentate in actuala Politica de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită iar modificările ce vor surveni vor fi descrise in versiunea actualizata.

Asociația Transilvania Executive Education va testa si revizui periodic eficienta masurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: office@teecluj.ro.

 1. Modificări ale politicii de protecție a datelor cu caracter personal

Asociația Transilvania Executive Education își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta in timp util in versiunea actualizata a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai noua versiune a acestui document.

 1. Durata stocării/prelucrării

Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este de 5 ani.

 1. Clarificări

Pentru orice detalii, întrebări, clarificări, cu privire la informațiile dvs. personale, așteptam solicitările dvs. la adresa de e-mail office@teecluj.ro